Rozhodnutie o umiestnení stavby :Slovak Telekom, 1319-17-Sc,St

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Navrhovateľ:Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62 podal dňa 4.10.2017 žiadosť o vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 'Klaster: SNEC_02, časť Senec-Tureň-Nová Dedinka' na parcele číslo KN E 3855, katastrálne územie Senec

25. 1. 2018 8:21

 

Súbory / prílohy