Rozhodnutie o umiestnení stavby Telekomunikačná sieť INS_FTTH_SC_Senec_4.1

Rozhodnutie o umiestnení stavby

Týmto rozhodnutím sa umiestňuje stavba Telekomunikačná sieť  s názvom : INS_FTTH_SC_Senec_4.1
pre navrhovateľa : Slovak Telekom a.s., so sídlom Bajkalská 28, Bratislava
na pozemku : líniová stavba (dotknuté parcely viď. nižšie vo výroku rozhodnutia ) v katastrálnom území : Senec

Výst.716-16-Sc,Om

20. 12. 2017 14:10

 

Súbory / prílohy