Sezóna na Slnečných jazerách trvá od 1.6. do 15.9.

Letná turistická sezóna na Slnečných jazerách trvá od 1.6. do 15.9. Tieto termíny sú zverejnené v Prevádzkovom poriadku Správy cestovného ruchu Senec, s.r.o., ktorého najnovšia verzia je platná od roku 2012. Termín Seneckého leta je oslavou začiatku letnej turistickej sezóny, nie je prvým dňom, odkedy je možné vyberať vstupné do areálu Slnečných jazier.

Každý rok sa vyberá vstupné, resp. kontrolujú permanentky aj počas júnových teplých víkendov. Vybraté finančné prostriedky zo vstupného na Slnečné jazerá slúžia na financovanie starostlivosti o areál – po teplom víkende s množstvom návštevníkov je nutné areál poupratovať.

Senčania a návštevníci majú možnosť kúpiť si už od 2. mája permanentky, ktoré oprávňujú na vstup počas celej letnej sezóny (čiže od 1.6. do 15.9.). Dlhšia sezóna znamená pre Senčanov, že permanentku viac využijú a pre areál Slnečných jazier, že získa viac finančných prostriedkov na upratovanie a skvalitňovanie služieb.

9. 6. 2017 12:31