Štatistické zisťovanie – 7.12.2020 – 11.1.2022

Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11. januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

PRÍLOHA: Oznámenie Štatistického úradu SR o štatistickom zisťovaní

7. 12. 2020 9:28

 

Súbory / prílohy