Upozornenie všetkých občanov, ktorý využívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp.pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej využívať

4.12.2017 8:24