Územné rozhodnutie ,, Protipovodňová ochrana na konci ulíc Andreja Hlinka a Jozefa Murgaša“

Územné rozhodnutie ,, Protipovodňová ochrana na konci ulíc Andreja Hlinka a Jozefa Murgaša“

zrušenie rozhodnutia Okresným úradom Bratislava

18. 1. 2023 12:45

 

Súbory / prílohy

Názov
zrusenie ur