Uznesenia MsZ z 24. apríla 2024

 Uznesenia schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva konaného dňa 24.4.2024.

3. 5. 2024 22:57

 

Súbory / prílohy