Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 08/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 08/2023, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Senec č. 13/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Senec v znení všeobecne záväzného nariadenia mesta Senec č. 07/2023

10. 11. 2023 13:10