Výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy - Mestská časť Bratislava-Rača

 

Mestská časť Bratislava-Rača vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy, jednej ZŠ s MŠ a dvoch MŠ. Podrobné informácie nájdete v prílohách.

2.3.2019 16:14

 

Súbory / prílohy