Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky ZUŠ, Školská 257, Dunajská Lužná

Termín nástupu: 01. 01. 2023

 

14. 9. 2022 11:49

 

Súbory / prílohy