Vyhlásenie VO - VÝSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A TELOCVIČNE NA ZÁHRADNÍCKEJ UL.

VÝSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A TELOCVIČNE NA ZÁHRADNÍCKEJ UL. - ZVÝŠENIE KAPACÍT ZÁKLADNÝCH ŠKÔL V SENCI


Referenčné číslo: NLZ 10/2023

Predmetom zákazky formou "naprojektuj a postav" je dodanie projektovej dokumentácie, vykonávanie inžinierskej činnosti za účelom zabezpečenia všetkých vyjadrení a rozhodnutí, ktorými je podmienená realizácia a následne aj samotná realizácia stavby Výstavba Základnej školy na Záhradníckej ul. v Senci - zvýšenie kapacít základných škôl v Senci a Telocvičňa ZŠ na Záhradníckej ul. v Senci, umiestnenej v katastri mesta Senec, pričom uchádzačom vypracovaná projektová dokumentácia bude spracovaná v súlade s územným plánom platným v mieste výstavby (ďalej len ZŠ s telocvičňou).
 

Podrobné vymedzenie rozsahu stavebných práce je uvedené na linku 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/vestnik/oznamenie/detail/621801?cHash=efef744d43e97e86f1b1505180ffa435

19. 10. 2023 18:32