Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky MŠ Kollárova, Senec

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky Materskej školy, Kollárova 23, Senec

15.4.2019 9:53

 

Súbory / prílohy