Vypracovanie architektonickej štúdie – Rekonštrukcia polikliniky, Senec

 

Výzva na predkladanie ponúk

 

na zákazku s názvom Vypracovanie architektonickej štúdie – Rekonštrukcia polikliniky, Senec“  v rámci  prieskumu trhu podľa § 117  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

/userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20na%20plnenie%20krit%C3%A9ri%C3%AD(10).docx

/userfiles/file/dokumenty/Studia_uskutocnitelnosti_Poliklinika_Senec_ver1%200.pdf

13. 9. 2021 13:05

 

Súbory / prílohy