Výrub č. 05/2017, č. konania: ev. č.: 43275/2017, parcela č. 2169/1 v k. ú. Senec

Výrub č. 05/2017, č. konania: ev. č.: 43275/2017, parcela č. 2169/1  v k. ú. Senec

Dátum začatia konania: 24.10.2017
E-mail: turnovai@senec.sk, kolozsvariovav@senec.sk
Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní 
Výrub drevín: /smrek -2 ks/

28. 10. 2017 22:10