Výrub č. 17/2016 č. konania: ev.č. 46270/2016, parc.č. 2271/70 k.ú. Senec

Dátum začatia konania: 16.12.2016

E-mail: kolozsvariovav@senec.sk

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní : 5 pracovných dní

Výrub drevín: /Marhuľa 1ks/

25. 1. 2017 22:44