Vývoz odpadu bude 15.9.2021 podľa plánu

 

Vývoz plastov/kovov/tetrapakov dňa 15.9.2021 bude realizovaný v riadnom termíne. Taktiež vývoz odpadu z kuchyne pre zónu 3 - STREDA bude realizovaný v riadnom termíne a preto prosíme o vyloženie vriec a vedierok pred 6:00.

13. 9. 2021 15:00