Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“

Mesto Senec vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s názvom – „Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká, Senec“.

Bližšie podmienky sú uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/378544 a v súťažných podkladoch na Profile verejného obstarávateľa https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/962910 , ktoré sú poskytované neobmedzene všetkým záujemcom.

Zároveň odporúčame všetkým záujemcom, ktorí si prevezmú súťažné podklady z Profilu verejného obstarávateľa, aby sa zaregistrovali u kontaktnej osoby prostredníctvom e-mailu na adresu kontaktnej osoby uvedenej vo Výzve na predkladanie ponúk v oddieli I Verejný obstarávateľ, kontaktné miesto, zaslaním informácie o prevzatí súťažných podkladov, ktorá bude zároveň obsahovať názov záujemcu, adresu sídla a mailový kontakt.
 

6.4.2018 20:25