VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA DODÁVATEĽA STAVEBNÝCH PRÁC PROJEKT : REVITALIZÁCIA – SOKOLSKÁ ULICA V SENCI

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - VEREJNÉ OBSTARÁVANIE NA DODÁVATEĽA STAVEBNÝCH PRÁC PROJEKT : Revitalizácia – Sokolská ulica v senci

Mesto Senec vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na realizáciu stavebných prác v rámci projektu :

Revitalizácia – Sokolská ulica v Senci

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/zakazky/4150?cHash=11db3a05a13f5ed29485f989150d1af3

 

28. 2. 2023 10:39