Výzva na tlač mestských novín Senčan - oprava prílohy a doplnenie výzvy

 

Touto cestou opravujeme Prílohu č. 1 výzvy na tlač mestských novín Senčan a doplňujeme výzvu v časti 4. Opis zákazky, formát a papier novín.

Za porozumenie ďakujeme.

JUDr. Igor Zelník

referent VO 

/userfiles/file/dokumenty/n%C3%A1vrh%20na%20plnenie%20krit%C3%A9ri%C3%AD%20I(2).docx

/userfiles/file/dokumenty/V%C3%BDzva%20na%20predlo%C5%BEenie%20ponuky%20tla%C4%8D%20Sen%C4%8Dan%202021(1).docx

 

12. 7. 2021 13:39