Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov , ktorí od zverejnenia výzvy nepožiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov , ktorí od zverejnenia výzvy nepožiadali o vrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

30. 4. 2021 13:51

 

Súbory / prílohy