Zber KO počas sviatkov Veľkej noci

 

Zber komunálneho odpadu, jeho triedených zložiek a biologicky rozložiteľného odpadu počas sviatkov Veľkej noci 2020

  • Veľký piatok  10. apríla 2020 – bude sa vyvážať podľa harmonogramu bez zmeny
  • Veľkonočný pondelok 13. apríla 2020 –  vývozy budú realizované 11. apríla 2020, čiže počas Bielej soboty.

                                                                                                                  AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

                                                                                                                  Osvetová 24, 821 05 Bratislava

                                                                                                                  www.avesk.sk

25. 3. 2020 19:39

 

Súbory / prílohy