Zber komunálneho odpadu počas sviatkov

Počas nastávajúcich Veľkonočných sviatkov 19.4. a 22.4.2019 bude zber komunálneho odpadu a jeho triedených zložiek prebiehať následovne:

  • Veľký piatok 19.4.2019 - zber bude prebiehať bezo zmien, v súlade s harmonogramami vývozov
  • Veľkonočný pondelok 22.4.2019 - deň pracovného pokoja, zber budeme realizovať v náhradnom termíne, a to 20.4.2019 v čase od 6,00h - 22,00h.                   AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.

9.4.2019 14:26