Zberný dvor obmedzuje príjem biologicky rozložiteľných odpadov

 

Zberný dvor z technických príčin, ktoré nastali na strane odberateľa drevnej štiepky,

obmedzuje príjem biologicky rozložiteľných odpadov (tráva, konáre, burina a pod.) do odvolania.

Fyzické osoby žijúce v rodinných domoch sú povinné si zabezpečiť na tento druh odpadu zbernú nádobu (zakúpenie je možné v pokladni mesta), alebo biologicky rozložiteľný tento odpad kompostovať na vlastnom pozemku. V prípade väčšieho množstva bioodpadu kontaktujte: +421 2 4592 2757, odpady@senec.sk

Zberný dvor neslúži pre právnické osoby a ani pre fyzické  osoby okolitých obcí!

24. 7. 2019 14:46