Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach


Štatistický úrad Slovenskej republiky bude realizovať Zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach. Viac sa dočítate na tomto linku:

https://www.kokava.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=216296

 

1. 7. 2019 12:22