ZŠ Kysucká 14 v Senci prijme učiteľov, vychovávateľov a pedagogických asistentov

 

Základná škola, Kysucká 14, Senec prijme od 1.9.2020 10 učiteľov primárneho vzdelávania   (učiteľ podkategória: čiteľ 1.stupňa ZŠ)

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( VŠ vzdelanie – pedagogické – Mgr. ) .

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Osobný dotazník
 3. Životopis
 4. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike)
 5. Vyplnený priebeh zamestnaní
 6. Posledný zápočtový list
 7. Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej)
 8. Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný)

Bližšie info: riaditel@zskysucka.sk

Základná škola, Kysucká 14, Senec prijme od 1.9.2020   7 vychovávateľov

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( SŠ vzdelanie- pedagogické ) .

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Osobný dotazník
 3. Životopis
 4. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike)
 5. Vyplnený priebeh zamestnaní
 6. Posledný zápočtový list
 7. Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej)
 8. Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný)

Bližšie info: riaditel@zskysucka.sk

Základná škola, Kysucká 14, Senec prijme od 1.9.2020  3 pedagogických asistentov (asistent učiteľa)

Kvalifikačné predpoklady: Vzdelanie  podľa zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( SŠ vzdelanie- pedagogické ) .

Zoznam požadovaných dokladov:

 1. Žiadosť o prijatie do zamestnania
 2. Osobný dotazník
 3. Životopis
 4. Doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (overené u notára alebo na matrike)
 5. Vyplnený priebeh zamestnaní
 6. Posledný zápočtový list
 7. Lekárke potvrdenie od všeobecného lekára o zdravotnej spôsobilosti ( telesnej a duševnej)
 8. Doklady na predloženie: občiansky preukaz, preukaz poistenca, číslo bankového účtu, výmer dôchodku (ak bol priznaný)

Bližšie info: riaditel@zskysucka.sk

 

5. 6. 2020 8:35