ZŠ Mlynská 50, v Senci hľadá učiteľa/učiteľku

 

Základná škola, Mlynská 50, v Senci hľadá kvalifikovaného učiteľa/učiteľku na 2. stupeň s aprobáciou MAT/FYZ, poprípade CHE s nástupom od 01.10.2019.

Životopisy zasielajte na adresu riaditel.zsm50@zsmlynska.org.

6.9.2019 13:44