ZSE odstávka e.energie dňa 29.6.2017

Vec: Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti

v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľa povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy, podľa § 31 ods.2. písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení Vás žiadame, aby ste obvyklým spôsobom vyhlásili, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú dňa 29.06.2017 bez dodávky elektriny nasledovné ulice :

V čase od 08:30 hod, do 14:30 hod.:

HOLLÉHO č. 10, 12, 16, 18
ŠKOLSKÁ č. 1, 1/VE, 2,3,5,7,9

Informácie ohľadom plánovaného prerušenia distribúcie elektriny pre Vaše miesto spotreby (naplánovaný termín, skrátenie, zrušenie) nájdete na internete: www.zsdis.sk alebo www.diportal.sk v časti verejne prístupné služby, overenie plánovanej odstávky.

Západoslovenská distribučná, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, www.zsdis.sk
Adrián Labuda, špecialista Správy energetických zariadení Bratislava, tel.: +421-33/556 3006, adrian.labuda@zsdis.sk
zn: MM-1613/17, Mgr. Miriam Machová, technik odstávok, tel.: +421-2/5061 3161. miriam.machova@zsdis.sk. ID:17-06115, CD/41265/2017

13.6.2017 10:24