Zverejnenie výzvy parkovací dom vo vestníku UVO

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/556899

 

19. 4. 2022 10:15