Zverejnenie zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Senec formou priameho nájmu

Zverejnenie zámeru na prenájom majetku vo vlastníctve Mesta Senec formou priameho nájmu

12.1.2018 12:04

 

Súbory / prílohy