Všeobecne záväzné nariadenia

 

Názov Súbor Stav Dátum platnosti
VZN č. 3/2017, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 4/2016 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území Mesta Senec
3_2017_vzn_o_zruseni_vzn_c_4_20162.pdf stiahnuť platné 26. 5. 2017
Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta
dodatok_c_5_k_vzn_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf stiahnuť platné 21. 4. 2017
Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec (názvy ulíc v jazyku maďarskej menšiny)
dodatok_c_1_k_vzn_c_2_20141.pdf stiahnuť platné 24. 2. 2017
VZN č. 1/2017 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_12017_o_urceni_nazvu_ulic1.pdf stiahnuť platné 24. 2. 2017
VZN č. 5/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch mesta Senec
vzn_52016_o_docasnom_parkovani_na_vymedzenom_uzemi_mesta_senec1.pdf stiahnuť platné 27. 12. 2016
VZN č. 6/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Senec
vzn_62016_pyrotechnika1.pdf stiahnuť platné 27. 12. 2016
VZN č. 7/2016 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_122016_ulicamarhulova1.pdf stiahnuť platné 23. 12. 2016
VZN č. 1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v znení dodatkov č. 1 až 4
vzn_1_2011__o_case_prevadzky_v_zneni_dodatku_1_az_4.pdf stiahnuť platné 18. 11. 2016
VZN č. 1/2016 o určení názvu ulice v meste Senec
vzn_01_2016_ulica_sadova2.pdf stiahnuť platné 20. 5. 2016
VZN 03/2015 – o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Senec.
vzn_3_2015_hospodarenie_fin1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2016
VZN 05/2015 o povinnom zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.
vzn_5_2015_zapis_skola1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2016
VZN č. 4/2015, ktorým sa ustanovujú podmienky umiestňovania volebných plagátov na verejných priestranstvách v Meste Senec počas volebnej kampane.
vzn_4_2015_volebne_plagat1.pdf stiahnuť platné 28. 12. 2015
Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
dodatok_c_1_k_vzn_c_5_20121.pdf stiahnuť platné 26. 9. 2015
VZN č. 1/2015 – Prevádzkový poriadok pohrebiska
vzn_01_2015_prevadzkovy_poriadok_cintorinov1.pdf stiahnuť platné 10. 7. 2015
Zonácia mesta Senec
Zonácia mesta Senec platná od 01/2015
zonacia1.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2015
VZN č. 3/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_3_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné 1. 12. 2014
VZN č. 2/2014 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_2_2014_nazvyulic1.pdf stiahnuť platné 11. 7. 2014
VZN č. 1/2013 o Kronike Mesta Senec a o dokumentácií súčasnosti
vzn_0120131.pdf stiahnuť platné 23. 9. 2013
VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec
vzn_o_pamatihodnostiach_mesta_senec.pdf stiahnuť platné 1. 1. 2013
VZN č. 6/2012 o určení názvov ulíc v meste Senec
vzn_ulice_201211281.pdf stiahnuť platné 28. 12. 2012