Dodatok č. 4 k VZN Mesta Senec č. 1/2012, ktorým sa určuje spôsob a metodika dotácií z rozpočtu Mesta Senec v znení dodatkov č. 1 až 3

Číslo VZN: 0

Dátum zverejnenia: 29. 11. 2017 17:05

 

Stav: platné

Platnosť: od 29. 11. 2017

 
 

Súbor: dodatok_c_4_k_vzn_c_1_2012_final1.pdf Stiahnuť súbor