VZN č. 01/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Senec

Číslo VZN: 01/2022

Dátum zverejnenia: 31. 3. 2022 9:36

 

Stav: platné

Platnosť: od 31. 3. 2022 9:00