VZN č. 1/2023 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2023

Číslo VZN: 01/2023

Dátum zverejnenia: 15. 2. 2023 14:22

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 3. 2023

 
 

Súbor: vzn_1_2023_o_urceni_vysky_fin._prostriedkov_na_rok_20231.docx Stiahnuť súbor