Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 10/2019 o údržbe a ochrane verejnej zelene

Číslo VZN: 10/2019

Popis: schválené dňa 11.12.2019

Dátum zverejnenia: 13. 12. 2019 10:12

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2019

 
 

Súbor: vzn_c_10_2019_o_udrzbe_a_ochrane_verejnej_zelene.pdf Stiahnuť súbor