Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 11/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta v znení Dodatkov č.1- č.5

Číslo VZN: 11/2019

Popis: Schválené MsZ zo dňa 11.12.2019

Dátum zverejnenia: 13. 12. 2019 7:47

 

Stav: platné

Platnosť: od 12. 12. 2019

 
 

Súbor: vzn_11_2019_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf Stiahnuť súbor