VZN č. 1/2005 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN - SÚ/, VZN ONV Bratislava-vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.

Číslo VZN: 1/2005

Dátum zverejnenia: 31. 5. 2017 22:24

 

Stav: platné

Platnosť: od 26. 9. 2005

 
 

Súbor: vzn_1_20051.pdf Stiahnuť súbor