Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2018, ktorým sa určujú školské obvody pre základné školy Mesta Senec a spoločné školské obvody pre obce, s ktorými má Mesto Senec uzatvorenú dohodu

Číslo VZN: 2/2018

Dátum zverejnenia: 20. 3. 2018 20:03

 

Stav: platné

Platnosť: od 4. 4. 2018

 
 

Súbor: navrh_vzn_2_2018_dodatok_11.pdf Stiahnuť súbor