Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Senec č. 2/2019 o Štatúte mesta Senec

Číslo VZN: 2/2019

Dátum zverejnenia: 3. 4. 2019 9:52

 

Stav: platné

Platnosť: od 18. 4. 2019 10:00

 
 

Súbor: vzn_2_2019_statutmestasenec20191.pdf Stiahnuť súbor