Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec.

Číslo VZN: 2/2021

Dátum zverejnenia: 20. 7. 2021 13:27

 

Stav: platné

Platnosť: od 20. 7. 2021

 
 

Súbor: vzn_2_2021.pdf Stiahnuť súbor