Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2022, o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2022.

Číslo VZN: 2/2022

Dátum zverejnenia: 10. 2. 2022 10:44

 

Stav: platné

Platnosť: od 24. 2. 2022

 
 
 

Súbory / prílohy