VZN č. 3/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988, ktorým bol schválený Územný plán sídelného útvaru Senec a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993

Číslo VZN: 3/2007

Dátum zverejnenia: 31. 5. 2017 22:34

 

Stav: platné

Platnosť: od 19. 6. 2007

 
 

Súbor: vzn_3_20071.pdf Stiahnuť súbor