Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2009 o hospodárení s majetkom mesta

Číslo VZN: 3/2009

Dátum zverejnenia: 1. 6. 2017 13:20

 

Stav: platné

Platnosť: od 21. 4. 2017

 
 

Súbor: dodatok_c_5_k_vzn_o_hospodareni_s_majetkom_mesta1.pdf Stiahnuť súbor