Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020 o bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb

Číslo VZN: 3/2020

Dátum zverejnenia: 1. 6. 2020 14:46

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 6. 2020

 
 

Súbor: vzn_3_2020_o_socialnych_sluzbych2.pdf Stiahnuť súbor