Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2021, ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Senec.

Číslo VZN: 3/2021

Dátum zverejnenia: 20. 7. 2021 13:33

 

Stav: platné

Platnosť: od 20. 7. 2021

 
 

Súbor: vzn_3_2021.pdf Stiahnuť súbor