VZN č. 4/2007 ktorým sa menia a dopĺňajú Územno-hospodárske zásady /ÚHZ/ pre vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Senec /ÚPN-SÚ/, VZN ONV Bratislava - vidiek z októbra 1988 a Uznesenie MsZ č. 24/93 zo dňa 17.06.1993.

Číslo VZN: 4/2007

Dátum zverejnenia: 31. 5. 2017 22:36

 

Stav: platné

Platnosť: od 28. 9. 2007

 
 

Súbor: vzn_4_20071.pdf Stiahnuť súbor