Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020 mesta Senec o určení názvov ulíc v meste Senec - Strmá ulica

Číslo VZN: 4/2020

Popis: Toto VZN bolo schválené na zasadnutí MsZ Senec dňa 06.05.2020 a účinnosť nadobúda 15 dňom od zverejnenia na úradnej tabuli mesta.

Dátum zverejnenia: 7. 5. 2020 8:22

 

Stav: platné

Platnosť: od 7. 5. 2020

 
 

Súbor: vzn_3_2020_nazvo_ulice_strma1.pdf Stiahnuť súbor