Všeobecne záväzné nariadenie č.4 /2021, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2021, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2021

Číslo VZN: 4/2021

Dátum zverejnenia: 10. 11. 2021 12:29

 

Stav: platné

Platnosť: od 25. 11. 2021

 
 
 

Súbory / prílohy