Dodatok č. 1 k VZN č. 5/2012 o pamätihodnostiach mesta Senec

Číslo VZN: 5/2012

Dátum zverejnenia: 1.6.2017 12:22

 

Stav: platné

Platnosť: od 26.9.2015

 
 

Súbor: dodatok_c_1_k_vzn_c_5_20121.pdf Stiahnuť súbor