VZN č. 5/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území Mesta Senec

Číslo VZN: 5/2018

Dátum zverejnenia: 7. 12. 2018 13:41

 

Stav: platné

 
 

Súbor: vzn_c_5_2018_o_urceni_vysky_dotacie_na_prevadzku_a_mzdy1.pdf Stiahnuť súbor