VZN č. 5/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Senec

Číslo VZN: 5/2020

Dátum zverejnenia: 11. 12. 2020 12:55

 

Stav: platné

Platnosť: od 1. 1. 2021

 
 
 

Súbory / prílohy